Żołnierz, któremu nie wydano munduru, otrzyma równoważnik pieniężny. Kontradmirał może liczyć na ok. 6 tys. zł ekwiwalentu, chorąży na ok. 3 tys. zł. Żołnierz, który awansuje na wyższy stopień, także będzie mógł liczyć na równoważnik. W przypadku awansu z pułkownika (komandora) na generała (kontradmirała) otrzyma prawie 10 tys. zł. Co więcej, żandarmeria wojskowa oraz żołnierze wywiadu lub kontrwywiadu wojskowego uzyskają ekwiwalent na umundurowanie cywilne, np. kombinezon narciarski w cenie ok. 1,1 tys. zł, a na garnitur do 1,8 tys. zł.

W projekcie przewiduje się zróżnicowanie umundurowania wyjściowego w zależności od miejsca pełnienia służby. Wojsko postanowiło też zwiększyć nasycenie kolorów w mundurach polowych (ćwiczebnych). Ponadto wydłużeniu ulegnie okres z 18 do 24 miesięcy, po którym szeregowemu będzie przysługiwał równoważnik pieniężny za przedmioty umundurowania galowego i wyjściowego.

Etap legislacyjny

Konsultacje społeczne