Armia pomoże szukać pracy osobom przechodzącym do cywila. Nowe zasady wsparcia wojskowym przewiduje projekt rozporządzenia ministra obrony narodowej w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowaniu, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych. Dokument trafił do konsultacji społecznych.
– Trzeba zmienić mentalność żołnierzy, aby już w trakcie służby korzystali z pomocy armii przy przekwalifikowaniu zawodowym. Obecnie tylko ci, którzy odchodzą na emeryturę, sięgają po takie wsparcie – wyjaśnia płk Marian Babuśka, przewodniczący Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych.
Reklama
Zwraca on także uwagę, że wzrosło ryzyko utraty pracy wśród żołnierzy, gdyż obecnie są oni oceniani co roku.
Projektowane rozwiązania są zbliżone do obowiązujących przepisów. W dalszym ciągu na pomoc armii mogą liczyć żołnierz lub byli mundurowi, a także małżonek lub dzieci wojskowego zmarłego na służbie. Prawo do wsparcia mają też rodziny, jeżeli służący w wojsku małżonek zmarł w ciągu trzech lat po odejściu z jednostki. Zgodnie z projektem wojsko może uprawnionym sfinansować koszty przekwalifikowania zawodowego, w tym nabycia nowych uprawnień i przejazdów do ośrodków szkoleniowych.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji społecznych