Zmiany w emeryturach nie odstraszyły kandydatów na policjantów.
Obaw było dużo. Pesymiści bali się, że po ograniczeniu przywilejów liczba chętnych do służby w policji, wojsku, Straży Granicznej czy w Biurze Ochrony Rządu radykalnie się zmniejszy. Nic takiego się nie stało. Choć mundurowi przyjęci do służby od 1 stycznia 2013 r. będą mogli odchodzić na wcześniejszą emeryturę po 25, a nie po 15 latach, to i tak jest to znacznie szybciej niż w innych zawodach. Poza tym, jak podkreślają specjaliści, kandydatów kuszą dobra płaca, stabilne zatrudnienie oraz dodatkowe świadczenia.
W ubiegłym roku w policji chciało pracować nieco ponad 43 tys. ludzi. To zaledwie o niecałe dwa tysiące mniej niż w roku poprzednim i o pół tysiąca więcej niż w 2011. Mniej chętnych było także w latach 2007–2010. A według wstępnych szacunków również w tym roku rekrutów nie powinno być mniej.