Odsetek wolnych miejsc pracy przypadających na ogólną liczbę etatów jest w Polsce niemal najniższy w Unii Europejskiej - na każdy tysiąc miejsc pracy w gospodarce przypadają zaledwie cztery wakaty.
Wskaźnik wolnych miejsc pracy w Unii Europejskiej w I kwartale 2014 roku (w proc.) / Inne

Eurostat podał najnowsze dane o wskaźniku wolnych miejsc pracy. Wskaźnik ten pokazuje procentowy udział wolnych miejsc pracy w ogólnej liczbie miejsc pracy (zagospodarowanych i wolnych) na danym obszarze.

Najwyższy wskaźnik wolnych miejsc pracy w I kwartale 2014 roku osiągnęły Niemcy. Procentowy udział wolnych miejsc pracy w łącznej liczbie zagospodarowanych i wolnych miejsc pracy w tym kraju wyniósł 2,9 proc.

Na kolejnych miejscach uplasowały się Wielka Brytania i Belgia, gdzie wskaźnik wolnych miejsc pracy osiągnął odpowiednio wartości 2,1 proc. i 2 proc..

Najniższą wartość wskaźnika wykorzystania wolnych miejsc pracy, na poziomie 0,2 proc., odnotowano na Cyprze. Polska z wynikiem 0,4 proc. znalazła się nad przedostatnim miejscu: za Hiszpanią, Portugalią i Łotwą.

Oprac. AB na podstawie materiałów Sedlak&Sedlak