Zgodnie z danymi Eurostatu bezrobocie wśród młodych w maju wyniosło w Polsce 24 proc., co w porównaniu z kwietniem oznacza spadek o 0,5 proc. Poprawa sytuacji młodych ludzi na rynku pracy jest – według ekspertów – efektem większego zaangażowania pracodawców w kształcenie młodych.

W porównaniu z majem 2013 roku bezrobocie wśród osób poniżej 25. roku życia spadło o 3,3 proc. Poprawa sytuacji młodych ludzi na rynku pracy to, według ekspertów, efekt zwiększonej aktywności pracodawców wobec uczniów i studentów. - Młodym ludziom brakuje kompetencji odpowiadających wymaganiom pracodawców. Luki kompetencyjne i niedopasowanie podaży do popytu na rynku pracy są przyczyną bezrobocia młodych. Działania firm na rzecz sektora edukacji mają na celu ograniczenie tego zjawiska – komentuje Piotr Palikowski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.

Firmy coraz częściej stawiają na samodzielne kształcenie praktyczne przyszłych kadr. – Pracodawcy coraz bardziej świadomie inwestują w kształcenie praktyczne młodego pokolenia, ponieważ mają na uwadze to, że inwestują w potencjalną, przyszłą kadrę firmy. Współpraca ze szkołami i uczelniami, czy też organizowanie rzetelnych programów staży i praktyk sprawia, że młode osoby w większym stopniu spełniają wymagania rynku pracy, co przekłada się na uzupełnianie luk kompetencyjnych tak powszechnych u młodych osób oraz ograniczanie bezrobocia wśród tej grupy - komentuje Mariola Raudo, Kierownik Działu Rekrutacji i HR Business Partner z Nestlé Polska. Jej firma, w ramach projektu Europejskiej Inicjatywy na Rzecz Zatrudniania Ludzi Młodych (The Nestlé European Youth Employment Initiative ), planuje stworzyć do 2016 roku 20 tys. miejsc pracy, praktyk i staży dla młodych ludzi przed 30 rokiem życia.

Oprac. AB na podstawie informacji prasowej