Według projektu opublikowanego na stronach Rządowego Centrum Legislacji, wyznaczone mają być dwa terminy ogłoszenia kwalifikacji wojskowej: 24 marca oraz 26 lipca. Z kolei czas przeprowadzenia kwalifikacji został odkreślony od 7 kwietnia do 23 lipca oraz od 9 sierpnia do 19 listopada.

Zgodnie z wcześniejszym rozporządzeniem, kwalifikacja miała rozpocząć się 25 stycznia i potrwać do 30 kwietnia.

W uzasadnieniu projektu rozporządzenia napisano, że wojewódzkie organy administracji rządowej i samorządowej rozpoczęły prace nad zorganizowaniem i przeprowadzeniem przyszłorocznej kwalifikacji wojskowej na początku października, ale ich działania napotkały na "olbrzymie trudności i problemy mające istotny wpływ na realizację zadania".

Starostowie i prezydenci miast stwierdzali, że niemożliwe jest zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2021 r. na podstawie obecnie obowiązującego rozporządzenia. Zgłaszane przez nich problemy dotyczyły m.in. niemożności pozyskania chętnych lekarzy i personelu medycznego do składów Powiatowych Komisji Lekarskich, braku możliwości zapewnienia dostępu do badań specjalistycznych, czy braku możliwości zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w lokalach komisji i utrzymania właściwych rygorów sanitarnych.

Dlatego, napisano w uzasadnieniu, szefowie MSWiA i MON podjęli decyzję o wstrzymaniu dalszych prac nad przygotowaniem kwalifikacji wojskowej na 2021 r. "Zakłada się, że sytuacja epidemiczna w kraju ustabilizuje się, co pozwoli na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2021 r. w okresach zaproponowanych w przedkładanym projekcie" - dodano.

Przyszłoroczna kwalifikacja wojskowa ma objąć blisko 300 tys. osób.