Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r., przedłożoną przez ministra pracy i polityki społecznej. Minimalne wynagrodzenie za pracę za rok miałoby wynosić 1750 zł - czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego rządu.

Oznacza to wzrost o 4,2 proc. w stosunku do 2014 r. (obecnie pensja minimalna to 1 680 zł). Kwota ta stanowiłaby 44,1 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2015 r.- podaje CIR.

Potwierdziły się więc doniesienia mediów, że premier zgodził się na propozycje resoru pracy, pomimo że Ministerstwo Finansów wcześniej, w dokumencie, do którego dotarł DGP, krytycznie odnosiło się do tej propozycji i proponowało niższy wskaźnik. "Popieram propozycję przedłożenia do negocjacji Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, minimalnego wynagrodzenia w 2015 r. na poziomie ustawowym, jednak w wysokości 1731 zł" – napisała w opinii do rozporządzenia wiceminister finansów Izabela Leszczyna. MF uważało, że resort pracy w niewłaściwy sposób zweryfikował dane i w ten sposób zawyżył wysokość minimalnej płacy.

Do 15 czerwca Rada Ministrów ma obowiązek przedstawić partnerom z Komisji Trójstronnej wysokość najniższego wynagrodzenia na kolejny rok.

Od 1 stycznia 2014 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło o 80 zł i wynosi obecnie 1680 zł brutto. CIR zauważa, że latach 2007-2014 płaca minimalna wzrosła z 936 do 1 680 zł, co oznacza jej wzrost o 80 proc.