Coraz lepiej widać poprawę na naszym rynku pracy - wynika z danych Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. W kolejnych miesiącach można się spodziewać dalszego spadku bezrobocia.

Od kilku miesięcy najsilniej do poprawy sytuacji na rynku pracy przyczynia się wzrost liczby ofert zatrudnienia kierowanych przez firmy do rejonowych urzędów pracy. Wzrost zatrudnienia ma szanse utrzymać się w najbliższych miesiącach, o czym świadczą nastroje menedżerów.

Analitycy BIEC dodają, że spada liczba bezrobotnych z najmniejszymi szansami na znalezienie pracy. W stosunkowo równym stopniu, odnotowano spadek liczby bezrobotnych do 25 roku życia, bezrobotnych powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotnych oraz bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych. Nieco mniejszą poprawę odnotowano w przypadku liczby bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko oraz osób niepełnosprawnych.