Bezrobocie w Unii Europejskiej bez większych zmian. Z danych urzędu statystycznego Eurostat wynika, że w marcu bez pracy w strefie euro było 11,8 procent osób, a w całej Wspólnocie - 10,5 procent. Taka sytuacja utrzymuje się od grudnia zeszłego roku.

Ponad 25 milionów 600 tysięcy obywateli Unii, z czego niecałe 19 milionów w Eurolandzie - tyle osób, według Eurostatu, nie miało pracy w marcu. Problem ten dotyczył ponad 5 milionów młodych ludzi. W porównaniu z tym samym okresem w roku 2013, liczba osób na bezrobociu spadła w strefie euro o ponad 300 tysięcy.

Najmniej bezrobotnych było ponownie w Austrii - 4,9 procent obywateli, następnie w Niemczech (5,1 procent) i w Luksemburgu (6,1 procent). Najwyższy poziom bezrobocia odnotowano zaś w Grecji (26,7 procent) i w Hiszpanii. W tym ostatnim kraju bez pracy było 25,3 procent osób.

Jeśli chodzi o Polskę to w marcu bezrobocie wyniosło 9,6 procent. Te dane różnią się od tych, które podaje Główny Urząd Statystyczny, bo inna jest metodologia liczenia. Według GUS stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 13,5 procent.

Reklama

Komisarz UE wzywa do walki z bezrobociem

Walka z bezrobociem musi być w centrum uwagi europejskich rządów - takiego zdania jest unijny komisarz d o spraw zatrudnienia Laszlo Andor.

Andor zauważył, że między krajami członkowskimi wciąż występują duże różnice zarówno jeśli chodzi o liczbę dostępnych miejsc pracy jak i warunków zatrudnienia.

W jego opinii „tworzenie nowych miejsc pracy oraz walka z nierównościami musi być absolutnym priorytetem europejskich decydentów politycznych w najbliższych miesiącach i latach”. Komisarz dodał, że Europa potrzebuje więcej inwestycji , odważnej polityki monetarnej i fiskalnej oraz reform strukturalnych.