Mediana w zarobkach mężczyzn i kobiet różni się o 1,5 tys. zł. Po wyższych studiach inżynierskich kobiety zarabiają średnio 4,3 tys. zł, podczas gdy ich koledzy osiągają 5,8 tys. zł. W badaniach absolwentów Politechniki Krakowskiej różnica była nieco mniejsza, ale nadal wyraźna.
– W sektorze IT nie ma aż takich dysproporcji płacowych ze względu na płeć. Na wysokich stanowiskach praktycznie nie ma różnicy w wynagrodzeniach – ocenia badania Barbara Nowacka, kanclerz Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie.
Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń Sedlak & Sedlak w 2013 roku wynikało, że mediana w zarobkach mężczyzn i kobiet różni się o 1,5 tys. zł. Po wyższych studiach inżynierskich kobiety zarabiają średnio 4,3 tys. zł, podczas gdy ich koledzy osiągają 5,8 tys. zł. W badaniach absolwentów Politechniki Krakowskiej różnica była nieco mniejsza, ale nadal wyraźna. Badane kobiety (chodzi tylko o absolwentów krakowskiej placówki) częściej niż mężczyźni pracują poza zawodem – ok. 31 proc. (20 proc. mężczyzn), co zdaniem autorów raportu może być jednym z czynników wpływającym na ich niższe zarobki: absolwentki zarabiają o 1 tys. zł mniej. Połowa kobiet zarabia nie więcej niż 2 tys. zł, podczas gdy wśród pracujących mężczyzna połowa zarabia 3 tys. brutto.