Unia Europejska zamierza podjąć wspólne działania na rzecz walki z zatrudnieniem na czarno. Na decyzję tę wpłynęły badania Eurobarometru, z których wynika, że praca na czarno jest wciąż w Europie powszechna.
W przeprowadzonym sondażu 11 proc. Europejczyków przyznało, że w ostatnim roku zakupiło towary lub usługi będące efektem pracy nierejestrowanej. Spośród ankietowanych 4 proc. wskazało, że otrzymuje wynagrodzenie za pracę na czarno, a w przypadku 3 proc. z nich część wynagrodzenia od pracodawcy przekazywana jest „pod stołem”.
Europejczycy pracują na czarno najczęściej przy remontach i renowacjach domów i mieszkań (19 proc.), w ogrodnictwie (14 proc.), przy sprzątaniu (13 proc.) i opiece nad dziećmi (12 proc.). W reakcji na problem pracy nieformalnej Komisja Europejska zapowiedziała zacieśnienie współpracy na szczeblu UE w celu skuteczniejszego zapobiegania temu zjawisku. Odpowiednie działania mają być podjęte już w kwietniu 2014 r. Pierwszym krokiem będzie utworzenie europejskiej platformy zapobiegania pracy na czarno. Będzie ona gromadzić organy egzekwowania prawa z różnych państw UE, takie jak: inspekcje pracy, zakłady ubezpieczeń społecznych, urzędy skarbowe i migracyjne.