Komisja ds. zatrudnienia Parlamentu Europejskiego za wzmocnieniem przepisów dyrektywy o delegowaniu pracowników. Europosłowie poparli dziś nowe zasady, które mają ograniczyć przypadki nieuczciwego traktowania pracowników. Wcześniej zielone światło dla tych zmian dali także przedstawiciele unijnych krajów.

Dyrektywa zakłada m.in. zasadę solidarnej odpowiedzialności w branży budowlanej. Oznacza ona, że jeśli na przykład firma wysyłająca pracowników za granicę nie będzie płacić im należnych wynagrodzeń, kary za to poniesie firma korzystająca z ich usług. Ustalono także katalog środków kontrolnych wobec przedsiębiorstw delegujących pracowników. Ponadto, państwa członkowskie będą zobowiązane do utworzenia specjalnej strony internetowej z informacjami dotyczącymi minimalnych warunków delegowania pracowników.

Autorzy nowych przepisów dążyli do tego, by zapewnić delegowanym ochronę prawną, nie utrudniając przy tym świadczenia usług w Unii Europejskiej. Zdaniem europosłanki Danuty Jazłowieckiej, cele te udało się osiągnąć. „Przejrzystość prawna, dostępność informacji, a także wskazanie procedur, w jaki sposób pracownik może dochodzić swoich praw, w przypadku kiedy pracodawca jest mu winny jakieś należności, zapewniają tę ochronę prawną” - powiedziała Jazłowiecka.
Dokument będzie teraz głosowany na kwietniowej sesji plenarnej. Komisja Europejska będzie monitorowała wprowadzenie nowych regulacji. Jeśli okażą się one nieskuteczne po 3 latach od wejścia w życie dyrektywy, będzie mogła zaproponować zmiany.