Pracodawca, który będzie chciał skorzystać z refundacji kosztów przyuczenia do zawodu pełnoletniej osoby, nie otrzyma takiego wsparcia. Brakuje przepisów, które to regulują.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dopiero w lutym przesłało do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych. Poprzednie obowiązywało do 31 grudnia 2013 r.
– Oznacza to, że jeśli teraz pracodawca będzie chciał podpisać umowę z urzędem pracy, aby otrzymać pomoc za przyuczenie do fachu osoby dorosłej, nie dostanie wsparcia – mówi Jolanta Kosakowska, dyrektor zespołu oświaty zawodowej i problematyki społecznej Związku Rzemiosła Polskiego.
Wyjaśnia, że potrzeba wydania kolejnego rozporządzenia wynika z przepisów Komisji Europejskiej (KE).
– Do końca 2013 r. obowiązywały przepisy unijne, które regulowały kwestię udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej na zasadach de minimis. Dopiero w grudniu KE uchwaliła nowe – tłumaczy.
Dodaje, że pracodawcy sygnalizowali, iż jeśli resort pracy nie pośpieszy się z wydaniem nowego aktu, nie będą mogli wnioskować o to wsparcie.
– Proponowaliśmy, aby dotychczasowe rozporządzenie po prostu przedłużyć, ale to okazało się niemożliwe. Rząd musi wydać nowy akt – mówi Jolanta Kosakowska.
Resort pracy nie wprowadził znaczących zmian w nowym rozporządzeniu w sprawie przeszkolenia zawodowego. Głównie są one porządkujące. Przykładowo pracownik urzędu pracy będzie miał obowiązek uzupełnić wniosek pracodawcy w sprawie gotowości do utworzenia miejsca pracy o takie informacje jak: nazwa zawodu, kwalifikacji i kod cyfrowy zgodny z odpowiednimi klasyfikacjami.
– Mimo że rozporządzenie nie zawiera przełomowych zmian, musi zostać wydane – wskazuje Jolanta Kosakowska.
Przez jego brak urzędy pracy nie podpisują teraz bowiem nowych umów z przedsiębiorcami.
– Czekamy na nowe regulacje. Jednak trzeba podkreślić, że kontrakty zawarte w 2013 r. nadal obowiązują. Ci przedsiębiorcy otrzymają zwrot kosztów – zaznacza Urszula Bociek, kierownik działu pośrednictwa pracy i szkoleń Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie.
Na razie niektóre urzędy pracy w ogóle zrezygnowały w tym roku z przyznawania tej formy pomocy.
– Pieniędzy na aktywizację zawodową jest tak mało, że akurat nie przeznaczaliśmy środków na przygotowanie zawodowe dorosłych i u nas takiego wsparcia nie będzie można uzyskać, nawet jeśli nowe przepisy wejdą w życie – mówi Urszula Bociek.
Przez brak rozporządzenia pośredniaki nie podpisują nowych umów z przedsiębiorcami
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w trakcie konsultacji