Pracodawca nie może wypowiedzieć stosunku pracy osobie, której brakuje nie więcej niż 4 lata do emerytury. Reforma emerytalna stopniowo podwyższająca wiek emerytalny nie zmienia zasad tej ochrony.

Ochrona przedemerytalna wynika z art. 39 Kodeksu pracy (Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141). Zgodnie z przepisami pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Określone grupy pracowników przechodzące na emeryturę wcześniejszą z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze również są objęte tą ochroną - wyroki SN z 5 lipca 2011 r. (I PK 15/2011) i 9 marca 2009 r. (I PK 180/ 08).

Zakaz obowiązuje w przypadku wszystkich umów, które mogą być wypowiedziane. Ochroną są więc również objęci pracownicy zatrudnieni na innych umowach okresowych (np. umowach na okres próbny, umowach na zastępstwo, jak i umowach na czas określony, które w swojej treści dopuszczają możliwość ich wcześniejszego rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem).