Resort pracy nie będzie forsował zniesienia lub ograniczenia ochrony dla osób w wieku przedemerytalnym.
W ciągu ostatnich ośmiu lat podwoiła się liczba bezrobotnych wśród osób powyżej 55. roku życia. Tak wynika z danych GUS. O ile w IV kwartale 2005 r. w tej grupie wiekowej było 141 tys. poszukujących etatu, o tyle w I kwartale 2013 r. w urzędach pracy zarejestrowanych zostało już 280 tys. osób powyżej 55. roku życia.
W ocenie posła Łukasza Gibały (Twój Ruch) jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest art. 39 k.p., zgodnie z którym pracodawca nie może wypowiedzieć umowy zatrudnionemu, któremu do osiągnięcia wieku emerytalnego brakuje nie więcej niż 4 lata.