Żołnierze zawodowi, policjanci, strażacy, pogranicznicy oraz inni funkcjonariusze będą otrzymywać 80 proc. uposażenia za czas pobytu na zwolnieniu lekarskim. Obniżone świadczenia otrzymają te osoby, którym nie uda się udowodnić związku między chorobą a właściwościami lub warunkami służby.
Tak wynika z nowelizacji ustaw pragmatycznych dla wszystkich służb mundurowych, która została uchwalona przez Sejm. Teraz trafi do Senatu.
Reklama
Obniżone kwoty zostaną wypłacone m.in. osobom, które opiekowały się chorym dzieckiem lub członkiem rodziny. Jednocześnie przyjęta ustawa zakłada, że środki finansowe uzyskane z tytułu zmniejszenia uposażeń policjantów w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim będą w całości przeznaczone na nagrody za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie nieobecnych policjantów. Trafią one bezpośrednio na fundusz nagród i zapomóg.

Reklama

Prawo do pełnej wypłaty zachowają nadal osoby, które:

- uległy wypadkowi w czasie pełnienia służby lub których choroba powstała w związku ze szczególnymi jej właściwościami lub warunkami,
- uległy wypadkowi w drodze do i z miejsca pełnienia służby,
- chorują w czasie ciąży,
- poddały się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów (lub poddali się takiemu zabiegowi),
- oddadzą krew w publicznych placówkach krwiodawstwa,
- stały się niezdolne do służby w czasie oddelegowania do pełnienia służby poza granicami państwa,
- zachorowały, ponieważ narażały swoje zdrowie lub życie, ratując życie lub mienie innych osób.
Co istotne, związkowcom nie udało się przekonać posłów do wprowadzenia okresu ochronnego. Wniosek mniejszości, zgodnie z którym zasiłek chorobowy wynosił 80 proc. dopiero po przekroczeniu 14 dni pobytu na zwolnieniu lekarskim, został odrzucony. Nie pomogło uzasadnienie, że to kompromisowe rozwiązanie.
Związkowcy nie dają jednak za wygraną. W najbliższym czasie zbierze się Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych. To właśnie tam zostanie uchwalony harmonogram dalszych akcji protestacyjnych.
Ustawa ma wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 30 dni od ogłoszenia. Po upływie roku ma być przedstawiona Sejmowi ocena co do efektów wprowadzonych zmian.
Etap legislacyjny
Uchwalone przez Sejm