Z etatem musi się pożegnać osoba, która nie podporządkuje się decyzji o przeniesieniu do innej jednostki. Z takim skutkiem musi się też liczyć ten, kto otrzymał dwie z rzędu negatywne oceny pracy. W przypadku pracowników służby cywilnej zasady nie wynikają wprost z przepisów.
Szefowie i dyrektorzy generalni odpowiedzialni za politykę kadrową w urzędach administracji rządowej mają co najmniej kilka możliwości, aby zwolnić pracownika. Część z tych rozwiązań jest obligatoryjna i następuje z mocy prawa. Niektóre zaś zależą wyłącznie od decyzji pracodawcy. Szczegółowe tryby i przyczyny zwalniania dotyczą przede wszystkim urzędników mianowanych. Wobec pracowników służby cywilnej zastosowanie ma kodeks pracy.

Utrata pracy za ocenę