Całkowita deregulacja profesji w urzędach pracy trwała dokładnie 2 miesiące. Rząd szybko wycofał się z popełnionego błędu, choć oficjalnie nigdy się do niego nie przyznał.
Na mocy ustawy deregulacyjnej autorstwa byłego ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina przestały obowiązywać jakiekolwiek kryteria kwalifikacyjne do pracy i awansu w publicznych pośredniakach. Deregulacja objęła zawody kluczowe, takie jak: pośrednik pracy, doradca zawodowy czy doradca EURES. Ustawa weszła w życie 23 sierpnia 2013 r.
Wolny dostęp do zawodów specjalistycznych w służbach zatrudnienia już wkrótce zostanie jednak zniesiony. Równolegle do deregulacji resortu sprawiedliwości minister pracy przygotowywał bowiem nowe przepisy przywracające wymogi kwalifikacyjne w tych profesjach. Jeszcze w sierpniu rząd uważał, że podważają one racjonalność jego działań. Mimo to zgodził się na ich wprowadzenie w drodze nowelizacji rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1218). Zmiany zaczną obowiązywać 23 października 2013 r.
– Sytuacja ta jest oczywiście kuriozalna i nie powinna mieć miejsca. Nie ulega też wątpliwości, że stanowiska urzędnicze powinny być obwarowane pewnymi wymaganiami – twierdzi Witold Michałek, ekspert ds. legislacji Business Centre Club. – Niestety przy deregulacji poszliśmy w stronę jej maksymalizacji, zamiast stopniowego i przemyślanego znoszenia ograniczeń w dostępie do zawodów – uważa Michałek.
Rozporządzenie przywraca minimalne wymagania kwalifikacyjne dla angażu i awansu urzędników, ale dotyczą one wyłącznie wykształcenia i stażu zawodowego. Nowe przepisy zawierają dużo mniej wymogów niezbędnych dla zatrudnienia w urzędzie. Na przykład stażyści w zawodach kluczowych nie będą musieli posiadać żadnego doświadczenia, jeśli ukończyli studia. W ślad za ustawą deregulacyjną, która zniosła stopnie zawodowe, rozporządzenie redukuje obecnie istniejące stanowiska dwóch najwyższych stopni. Zachowane zostaną jednak dotychczasowe wynagrodzenia osób, które je zajmują. Nowe przepisy obniżają minimalne poziomy wynagrodzeń na stanowiskach stażystów: specjalisty ds. programów oraz specjalisty ds. rozwoju zawodowego.
Etap legislacyjny
Publikacja w Dzienniku Ustaw