Pracodawcy coraz chętniej przyjmują nowych pracowników. Jak wskazują Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, liczba zatrudnionych w drugim kwartale tego roku była wyższa o blisko 240 tysięcy osób niż na początku roku.

Zdaniem ekspertów - rozmówców Informacyjnej Agencji Radiowej, ta poprawa wynika nie tylko z ożywienia na rynku prac sezonowych, ale także z coraz lepszej kondycji naszej gospodarki.

Anna Piotrowska Banasiak z Antal International - firmy rekrutującej specjalistów i menedżerów podkreśla, że ożywienie nie jest jeszcze wyraźnie widoczne, ale pierwsze sygnały pozytywnych zmian na rynku pracy już są zauważalne. Te zmiany nie dotyczą tylko zatrudnienia w oparciu o umowy czasowe, ale także w oparciu o umowy stałe. To zaś oznacza, że pracodawcy coraz spokojniej patrzą na perspektywy rynkowe - podkreśla Anna Piotrowska Banasiak.

Główny ekonomista Invest Banku Wiktor Wojciechowski zwraca natomiast uwagę, że wciąż jest mniej pracujących niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, jednak różnica ta wynosi zaledwie pół punktu procentowego. Biorąc pod uwagę skalę spowolnienia gospodarczego, z jakim mieliśmy do czynienia w pierwszej połowie roku, taki wynik jest dosyć dobry - mówi IAR Wiktor Wojciechowski. Wyjaśnia, że głównym czynnikiem wyhamowania spadków na rynku pracy jest wzrost eksportu i wzrost zatrudnienia w przemyśle.

Z badania wynika, że w porównaniu z drugim kwartałem roku ubiegłego liczba umów o pracę na czas nieokreślony wzrosła o 0,7 punktu procentowego. Według Wiktora Wojciechowskiego może to wynikać z tego, że część zawartych na czas określony mogła być trzecią kolejną umową, która zgodnie z prawem pracy, automatycznie staje się umową stałą.