Reforma urzędów pracy ma trudny start. Na razie rządowe pomysły na bezrobocie mają więcej krytyków niż zwolenników.
Projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku, reformującej pośredniaki, nie podoba się Forum Związków Zawodowych. Zdaniem tej organizacji projekt jest chybiony i nie rozwiąże problemu bezrobocia, a rząd zamiast na tworzeniu nowych miejsc pracy skupia się na dzieleniu obecnie istniejących i uelastycznieniu prawa, by obsadzić je jak największą liczbą pracowników.
Krytykuje ona pomysł zlecania agencjom zatrudnienia misji poszukiwania pracy długotrwale bezrobotnym. FZZ twierdzi, że państwo umywa ręce, dokonuje prywatyzacji swoich zadań i marginalizuje własne instytucje.