W ubiegłym roku żołnierzom ostatecznie nie zwiększono uposażenia zasadniczego o 300 zł, ale jedynie dodatek z tytułu długoletniej służby wojskowej. Przez taki mechanizm ich gratyfikacja urlopowa pozostała bez zmian.
W efekcie uposażenie w przypadku szeregowego wynosi wciąż 2,5 tys. zł (co miesiąc może on liczyć na 300 zł dodatku). Gdyby jednak wzrosło ono, gratyfikacja urlopowa byłaby wyższa o 105 zł na jednego członka rodziny. Jej wysokość dla rodziny żołnierza zawodowego w przeliczeniu na jedną osobę wynosi 35 proc. najniższego uposażenia zasadniczego.
Zmiana koncepcji podwyżek sprawiła, że żołnierze wciąż otrzymują w przeliczeniu na osobę 875 zł gratyfikacji urlopowej. Pieniądze na wakacje wypłaca się na wniosek wojskowego przed rozpoczęciem urlopu, jeśli wcześniej przedstawi dowód wpłaty za zorganizowaną formę wypoczynku lub korzysta jedynie z urlopu pięciodniowego.
Liczbę osób uwzględnianych przy ustalaniu takiego świadczenia określa się na podstawie oświadczenia dołączonego do wniosku według stanu rodzinnego żołnierza w dniu złożenia tego dokumentu. Wypłaca się je żołnierzowi w terminie 14 dni od daty złożenia przez niego wniosku. Jeśli wojskowy go nie przekazał, otrzyma pieniądze, ale dopiero na koniec stycznia następnego roku. Wtedy powinien przedstawić oświadczenie o liczbie członków rodziny (nie wcześniej niż na miesiąc przed upływem roku kalendarzowego).