Od 1 lipca policjanci otrzymają wyższe dodatki służbowe. Na ten cel pójdzie 30 mln zł z wakatów.
Każdego roku ustawa budżetowa określa liczbę etatów w policji. W tym roku ma ich być 102 tys. Obecnie służbę w tej formacji pełni 96 tys. funkcjonariuszy. Tym samym liczba wakatów wynosi ponad 6 tys.
– Od kilku lat pieniądze z nieobsadzonych stanowisk policjantów są przeznaczane na zakup paliwa do radiowozów czy papieru do drukarek – twierdzi Antoni Duda, wiceprzewodniczący zarządu wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Śląskiego.
W tym roku będzie inaczej. Komendant główny policji zawarł właśnie porozumienie ze związkowcami. Na jego podstawie od 1 lipca 2013 r. zostanie uruchomione na dodatkowe wypłaty dla mundurowych 30 mln zł niewykorzystane na wakaty w policji.
– Prawo do okresowego wzrostu dodatków służbowych będą mieć tylko te osoby, które w ostatnim okresie faktycznie pracowały, a nie były na chorobowym. W praktyce może się więc zdarzyć, że dodatkowe pieniądze zostaną wypłacone za okres od kwietnia do czerwca. Nie wiadomo jednak, jaką konkretną kwotę dostanie policjant – wyjaśnia Tomasz Krzemieński, wiceprzewodniczący zarządu głównego NSZZ Policjantów.
Gdyby kwota 30 mln zł została podzielona pomiędzy wszystkich funkcjonariuszy służących w policji, to każdy z mundurowych mógłby otrzymać dodatkowo po 100 zł miesięcznie za trzy kolejne miesiące.
– Komendantowi zależało na zakończeniu sporu zbiorowego trwającego od sierpnia ubiegłego roku – tłumaczy inspektor Mariusz Sokołowski, rzecznik prasowy komendanta głównego policji.
Jednocześnie wyjaśnia, że przeznaczenie części środków na wypłaty nie spowoduje ograniczenia przyjęć nowych osób do służby.
– W tym roku przyjmiemy do policji 5,6 tys. nowych osób. W ten sposób systematycznie każdego miesiąca będziemy ograniczać liczbę wolnych miejsc. A pieniądze na ten cel mamy – dodaje inspektor Mariusz Sokołowski.
Związkowcy i szef policji uznali, że o sposobie podziału pozostałych środków z wakatów będą rozmawiać w listopadzie tego roku.