Do końca tego roku policja planuje przyjęcie do służby o 500 osób więcej niż w roku poprzednim. W sumie więc w szeregi tej służby trafi dodatkowo 5561 osób. Wszystkie wcześniej zostaną przeszkolone.

– Bezpośrednio po przyjęciu policjanta do pracy kieruje się go na szkolenie podstawowe. Objęci są nim wszyscy nowo przyjęci funkcjonariusze, niezależnie od posiadanego wykształcenia i profilu dotychczasowych doświadczeń zawodowych – tłumaczy Piotr Stachańczyk, wiceminister spraw wewnętrznych.

Podstawą do jego przeprowadzenia jest art. 10 ust. 1 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego Policji (Dz.U. nr 126, poz. 887 z późn. zm.). Okazuje się jednak, że zgodnie z przyjętą polityką kadrową tylko to szkolenie jest obowiązkowe. Z danych MSW wynika, że w ubiegłym roku ukończyło je 5269 osób. Natomiast w tym roku ma w nim uczestniczyć już 9258 funkcjonariuszy. W tej grupie są osoby, które przygotowanie do zawodu policjanta rozpoczęły w roku poprzednim, oraz te, które ukończą je już w roku 2014.

Nieobowiązkowe jest natomiast przygotowanie zawodowe do pracy w policji absolwentów wyższych uczelni. Jego program jest ustalany przez szefa tej formacji. Osoby takie zdobywają wiedzę w szkołach policyjnych, w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz na kursach. Z danych MSW wynika, że w ubiegłym roku szkolenia zawodowe przeszło 277 absolwentów wyższych uczelni. W tym roku takich osób będzie 753. Jednocześnie funkcjonariusze pełniący służbę mają możliwość udziału w różnego rodzaju kursach doskonalenia zawodowego. W ubiegłym roku z tej formy uzupełniania wiedzy skorzystało 2912 osób, natomiast obecnie już 10 089 policjantów.