Pracodawca musi zapłacić lub wyrównać ekstra wynagrodzenie osobie zatrudnionej w administracji. Stanie się tak w razie późniejszego udokumentowania przez zainteresowanego okresów pracy.
Pracownikom samorządowym przysługuje płaca stosowna do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych. Kwestie te zostały uregulowane w ustawie z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (u.p.s.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Składniki wynagrodzenia