Osoby, które chcą dostać się do służby przygotowawczej, nie będą musiały osobiście stawiać się do wojskowych komend uzupełnień ani nawet pisać życiorysu. Armia, szukając kolejnych zachęt dla kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych (NSR), odstępuje od zbytniej biurokracji.
Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra obrony narodowej z 6 września 2010 r. w sprawie służby przygotowawczej (Dz.U. nr 170, poz. 1144 z późn. zm.), który trafił do konsultacji społecznych.
MON chce umożliwić kandydatom przesyłanie do wojskowych komend uzupełnień wniosków o powołanie do służby przygotowawczej za pomocą internetu (ePUAP lub podpisu elektronicznego). Obecnie trzeba je złożyć bezpośrednio u komendanta.