W 2014 r. na ćwiczenia wojskowe zostanie powołanych około 14 tys. żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych. Mogą one trwać do 30 dni w ciągu roku. Resort obrony narodowej wyda na ten cel blisko 82 mln zł.
Takie limity przewiduje projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia liczby osób, które w 2014 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych. Trafił on do konsultacji.
Proponowane przepisy zakładają, że w przyszłym roku ćwiczenie wojskowe może odbyć do 20 tys. żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych (NSR). Z szacunków resortu wynika jednak, że szkolenie odbędzie o 6 tys. osób mniej, niż zakłada limit.