W administracji publicznej w tym roku trzeba będzie wypłacić zatrudnionym pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r., jeśli w tym okresie przebywali m.in. na urlopach macierzyńskich lub ojcowskich. Dotyczy to osób, które nie przepracowały w zeszłym roku u pracodawcy minimum sześciu miesięcy.

Do Senatu trafiła właśnie ustawa z 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Zgodnie z uchwaloną przez Sejm nowelizacją do osób uprawnionych do otrzymania trzynastki po przepracowaniu mniej niż 6 miesięcy w ciągu roku kalendarzowym, dołączą pracownicy korzystający właśnie z uprawnień rodzicielskich.

Z uwagi że dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłaca się do końca marca, wprowadzono przepis przejściowy. Nakłada on na pracodawców obowiązek przekazania tego świadczenia nowym uprawnionym w terminie trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy. Urzędy i dyrektorzy szkół będą musieli wypłacić im te pieniądze z własnych środków.

Etap legislacyjny

Ustawa skierowana do Senatu