Podobnie jak w latach ubiegłych Warszawa była liderem płacowym wśród polskich miast. Przeciętne wynagrodzenie w stolicy wyniosło 6 000 PLN brutto – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2012.

Tak jak co roku, Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2012 pokazało, że najwyższe wynagrodzenia otrzymywali mieszkańcy Warszawy. Jednak spróbujmy przyjrzeć się, jak wygląda różnica pomiędzy stolicą a resztą województwa. W samej Warszawie połowa uczestników badania zarabiała od 3 900 PLN do 10 000 PLN, przy czym mediana zarobków wyniosła 6 000 PLN. Dane z województwa (z wyłączeniem Warszawy) odbiegały od danych dla stolicy. Połowa mieszkańców województwa zarabiała od 2 500 PLN do 6 300 PLN, a mediana wyniosła 3 800 PLN.

Przeciętne zarobki w województwie mazowieckim (PLN) / Media

Zarobki osób z Warszawy w znacznym stopniu zawyżyły przeciętne wynagrodzenie dla całego województwa.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę całe województwo (razem z Warszawą), okazuje się, że zarobki połowy badanych mieściły się w przedziale od 3 500 PLN do 9 350 PLN.

Jak widać, wartości te były niewiele niższe od wynagrodzeń w stolicy (10% dla osób zarabiających najmniej w przedziale i 6,5% dla osób z najwyższymi zarobkami w grupie).

Wynagrodzenia na szczeblach zarządzania w firmach z kapitałem polskim i zagranicznym (mediana, w PLN) / Media

Podobnie jak w pozostałych częściach Polski wynagrodzenia w firmach z przewagą polskiego kapitału były niższe niż w spółkach z przewagą kapitału zagranicznego.

Prawidłowość ta widoczna była zarówno w Warszawie, jak i całym województwie mazowieckim. W województwie, w zależności od szczebla organizacji, wynagrodzenie w firmach z przewagą rodzimego kapitału stanowiło od 83% (pracownicy szeregowi) do 48% (dyrektorzy i zarząd) zarobków w firmach zagranicznych.

W samej Warszawie natomiast płace pracowników szeregowych zatrudnionych w firmach z przewagą kapitału polskiego stanowiły 79% zarobków w firmach zagranicznych.

Adam Wrona, Sedlak & Sedlak

Ile powinieneś zarabiać? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi.