Nie sprawdziły się niepokojące głosy, że wydłużenie wieku emerytalnego mundurowych odstraszy nowych kandydatów do służby. Ina Ogonowska z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych podkreśla, że mimo wysokich wymagań kandydatów nie brakuje. "Zainteresowanie pracą w służbach jest bardzo duże. Służba w dalszym ciągu jest atrakcyjna" - powiedziała IAR Ogonowska. Dodała, że dla wielu kandydatów ważna jest stabilność zatrudnienia i możliwość awansu w przyszłości.

W styczniu o pracę w straży granicznej ubiegało się ponad 900 osób, mimo że wolnych było tylko 300 etatów. Mało wakatów jest w państwowej straży pożarnej i to tam panuje największa konkurencja. Najwięcej osób przyjmuje policja, która realizuje plan powiększenia pionu walki z przestępczością gospodarczą. Policja już przyjęła na służbę 700 nowych policjantów, ale będzie organizować kolejne nabory.

W starym systemie emerytalnym mundurowi mogli przejść na emeryturę już po 15 latach służby, od tego roku muszą przepracować minimum 25 lat i mieć skończone 55 lat.