Państwowa Inspekcja Pracy chce zmienić zasady uzyskiwania uprawnień dopuszczających do użytkowania maszyn i urządzeń podlegających dozorowi technicznemu (m.in. wózków widłowych).
Z materiałów odbywającej się dziś Rady Ochrony Pracy wynika, że operatorzy dźwigów, podnośników wózków widłowych uzyskują uprawnienia, które nie wystarczają od bezpiecznego ich wykorzystania.
Dane Urzędu Nadzoru Technicznego pokazują, że istotną rolę w bezpiecznej eksploatacji urządzeń odgrywają ich operatorzy, wykorzystujący te urządzenia na co dzień jako narzędzia pracy oraz odpowiednia troska pracodawcy o właściwe zorganizowanie prac. Przyczyną zdecydowanej większości wypadków z uczestnictwem maszyn w latach 2004–2012 były błędy eksploatacyjne. Wśród nich wyróżniają się uchybienia osób obsługujących, sięgające 94 proc. w przypadku wózków jezdniowych i niewłaściwa organizacja miejsca pracy (73 proc.).