Czy możliwe jest otrzymanie dwóch dodatków

Urzędnik służby cywilnej dwukrotnie podczas dokonanej oceny okresowej otrzymał bardzo dobry wynik. Automatycznie awansował na wyższy stopień. W efekcie otrzymał dodatek służby cywilnej. Czy z uwagi na to, że zostaje po godzinach, aby opracować ważny projekt, może również liczyć na dodatek zadaniowy?

Czy po kursie można otrzymać ekstraświadczenie

Pracownik samorządowy zapisał się na studia podyplomowe z prawa zamówień publicznych. Otrzymał wsparcie finansowe od kierownika urzędu. Czy po ukończeniu studiów otrzyma nagrodę?

Czy stażowe przysługuje wszystkim urzędnikom

Pracownik został zatrudniony w ministerstwie na stanowisku urzędniczym. Uprzedzono go, że w najbliższych latach nie otrzyma dodatku zadaniowego lub innego świadczenia, które podwyższy jego pensję. Czy mimo to jego wynagrodzenie będzie wzrastać?

Czy obecność w pracy wystarczy do nabycia trzynastki

Urzędnik w ubiegłym roku nie chorował i terminowo realizował powierzone mu sprawy. Czy spełnienie tych warunków wystarczy do otrzymania świadczenia w postaci dodatkowej pensji?

Czy długoletni staż w urzędzie jest premiowany

Za rok będę miał 20 lat stażu pracy w administracji rządowej. Co roku wzrasta mój dodatek stażowy. Czy poza tym mogę liczyć na dodatkowe gratyfikacje?

Czy dodatek zadaniowy można zastąpić nagrodą

Przez ostatnie trzy miesiące podwładny realizował sprawy, które wykraczają poza zakres jego obowiązków. Mimo próśb jego bezpośredniego przełożonego dyrektor generalny urzędu nie przyznał pracownikowi dodatku zadaniowego. W zamian jednak otrzymał nagrodę. Czy można w ten sposób wynagradzać dodatkowo urzędnika?

Czy każdy urzędnik może otrzymać dodatek

Osoba była zatrudniona w urzędzie wojewódzkim na stanowisku specjalisty. Dyrektor zlecił jej opracowanie nowej strategii zarządzania zasobami ludzkimi w podległych jednostkach. Pracownik zgodził się, ale ta sprawa wykraczała poza zakres jego obowiązków. Dlatego otrzymał dodatek zadaniowy. Jego współpracownik z urzędu marszałkowskiego wykonywał podobne zadanie, ale takiego dodatku nie otrzymał. Czy pracownicy samorządowi mogą wystąpić o takie świadczenie?

Czy każdy może otrzymać pieniądze ekstra

Na zlecenie wójta podwładny wykonywał dodatkowe zadania. Naczelnik, który był bezpośrednim przełożonym urzędnika, miał wątpliwości, czy wnioskować o dodatek specjalny dla niego, skoro przepisy mówią tylko o jego wysokości dla kierownictwa urzędu. Czy każdy pracownik w gminie może się o niego ubiegać?

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania. Zobacz artykuł w elektronicznej wersji eDGP: Kiedy urzędnik może otrzymać dodatkowe świadczenia pieniężne.