Za dobę delegacji na obszarze Polski pracownik otrzyma 30 zł, czyli o 7 zł więcej niż obecnie. Kwota ta będzie mniejsza, jeśli zatrudniony ma zapewnione częściowe wyżywienie. Wyższe będą świadczenia w razie wyjazdu zagranicznego, w tym m.in. do Niemiec czy na Ukrainę.
Tak wynika z podpisanego wczoraj rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Obecnie czeka na publikację w Dzienniku Ustaw. Nowe przepisy wejdą w życie 1 marca 2013 r. To długo wyczekiwane zmiany – obowiązujące obecnie stawki diet nie były zmieniane od 2003 r.
– Podwyższenie tych kwot oznacza też wzrost innych świadczeń przysługujących w trakcie podróży służbowej – tłumaczy Katarzyna Grzybowska-Dworzecka, adwokat z Warszawy.
20-proc. ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej wzrośnie z 4,60 zł do 6 zł, a ryczałt za nocleg, stanowiący 150 proc. diety – do 45 zł (obecnie 34,50 zł). Pierwsze ze świadczeń przysługuje za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży, a drugie – jeśli pracownikowi nie zapewniono bezpłatnego noclegu lub nie przedstawił on rachunku za skorzystanie z hotelu. Zwrot nakładów w drugim z wymienionych przypadków będzie ograniczony do kwoty dwudziestokrotności stawki diety, czyli 600 zł (za dobę hotelową).
Zgodnie z projektowanymi zmianami kwota diety będzie zmniejszana o koszt zapewnionego, bezpłatnego, częściowego wyżywienia, przyjmując, że śniadanie i kolacja stanowią po 25 proc. diety, a obiad – 50 proc. tego świadczenia. Jeśli pracownik ma zapewnione całodzienne posiłki, wówczas dieta w ogóle nie przysługuje.
– Nowe rozporządzenie będzie dotyczyło nie tylko podróży krajowych, ale też zagranicznych. Uchyli ono obecne dwa, z których jedno dotyczy delegacji krajowych, a drugie do innych państw – podkreśla Katarzyna Grzybowska-Dworzecka.
W przypadku podróży poza granice Polski, począwszy od 1 marca 2013 r., pracodawca będzie mógł już ustalać więcej niż jeden kraj docelowej delegacji (ma to znaczenie ze względu na różnice w wysokości diet przysługujących w poszczególnych państwach). Również w sytuacji tych wyjazdów firma zyska możliwość zmniejszenia stawek, jeśli pracownik będzie miał zapewnione bezpłatne, częściowe wyżywienie, przyjmując, że śniadanie stanowi 15 proc. diety, a obiad i kolacja po 30 proc.
Projektowane przepisy zmieniają także samą wysokość stawek przysługujących na obszarze danego państwa.
W rozporządzeniu znajdą się też przepisy (wspólne dla delegacji krajowych i zagranicznych), które m.in. doprecyzują, jakie koszty związane z podrożą służbową zatrudnionego ma pokrywać pracodawca. Przepisy wprost wskażą np., że pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości udokumentowanej biletami lub fakturami wraz z opłatami dodatkowymi, w tym miejscówkami. Zatrudniony, który w czasie podróży służbowej poniesie inne niezbędne wydatki, określone lub uznane przez pracodawcę, otrzyma zwrot takich kosztów. Obejmą one m.in. opłaty za bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami czy miejsce parkingowe.
Etap legislacyjny
Czeka na publikację w Dzienniku Ustaw