Konieczne jest określenie zasad współpracy pomiędzy pracodawcą a związkowcami w zakresie obrony zatrudnionych. W przeciwnym razie nadal będą oni wykorzystywać niejasne prawo do unikania zwolnień.
Listy pracowników bronionych przez związki zawodowe, tj. członków związku ale też osób niebędących formalnie jego członkami, które wyraziły zgodę, aby podlegać obronie związkowej, powodują wiele praktycznych problemów.
Pracodawcy chcą je mieć – obawiają się, że ich brak i każdorazowe pytania do związku zawodowego przed zwolnieniem pracownika o to, czy korzysta on z jego obrony, ułatwia zatrudnionym ucieczki na zwolnienie lekarskie w celu uniknięcia wypowiedzenia. Związki natomiast jak ognia obawiają się ich ujawnienia – uważają, że spowoduje to zwolnienie pracowników tylko z uwagi na większe lub mniejsze zaangażowanie związkowe.