Niewielkie związki zawodowe mogą stracić część swoich uprawnień. Będą wypowiadać się tylko w indywidualnych sprawach pracowniczych.
Dziś resort pracy na posiedzeniu zespołu ds. dialogu społecznego komisji trójstronnej ma ustosunkować się do proponowanych zmian w ustalaniu zasad reprezentatywności organizacji związkowych. Ich przyjęcie oznacza ważne zmiany dla działaczy.

Duży może więcej