W całej służbie cywilnej przeznacza się na nagrody dla urzędników ponad 570 mln zł rocznie - ustaliła Rzeczpospolita. W ten sposób urzędy omijają zamrożenie płac w służbie cywilnej.

Jak ustaliła Rzeczpospolita nagrody dla urzędników przyznano w wysokości od 100 zł do nawet 20 tys. zł w ministerstwach. Ogólnie nagrody otrzymało 90 proc. urzędników. A to dlatego, że bonusy przyznawane są również tym, którzy przychodzą do pracy punktualnie czy nie chodzą na długie zwolnienia lekarskie.

Zgodnie z ustawą o służbie cywilnej nagrody przyznaje się jedynie za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej. Szczególne osiągnięcia to te ponadprzeciętne, czyli przekraczające oczekiwania, jakie wiąże się z wykonywaniem przez pracownika obowiązków.

Reklama

Gazeta zwraca uwagę, że na nagrody dyrektorzy generalni placówek mogą przeznaczyć 3 proc. planowanych wynagrodzeń, ale mają też możliwość podwyższenia tego tej kwoty, w ramach posiadanych środków. W zeszłym roku było to średnio 9 proc. Największe bonusy przypadły pracownikom urzędów kontroli skarbowej.