Papierowe druki nadal będą trafiały do firm zatrudniających nie więcej niż pięciu pracowników. To uniemożliwi ZUS kontrolę krótkich absencji. Formularze od lekarzy w formie elektronicznej mają zlikwidować patologie, czyli przypadki korzystania ze zwolnień bez uzasadnienia medycznego. Eksperci ostrzegają jednak, że wyłączenia z systemu spowodują, że pojawią się kolejne nieprawidłowości.
Frmy, których pracownicy idą na chorobowe za cichym przyzwoleniem przełożonych, będą dzielić się na mniejsze.

Walka z absencją