Wzrost liczby urzędników w ostatnich latach przekłada się na zwiększoną liczbę dyrektorów, naczelników czy koordynatorów. Z danych otrzymanych z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wynika, że część ministerstw i urzędów wojewódzkich z roku na rok decyduje się na tworzenie nowych funkcji kierowniczych. Premier nie ma nad tym kontroli, bo w comiesięcznych sprawozdaniach, jakie do niego wpływają, jest podawana informacja tylko o nowych etatach i przyczynach ich tworzenia.
Eksperci przyznają, że więcej szefów to jednocześnie mniej osób do pracy merytorycznej i realizacji powierzonych zadań.

Od pomocnika do szefa