Niewykonanie polecenia może nastąpić, jeśli przełożony powierzy pracownikowi zadania wykraczające poza zakres jego obowiązków lub gdy te są sprzeczne z przepisami albo narażają go na zarzut przestępstwa.

Czy opiekun może nie zgodzić się na dodatkową pracę

Dyrektor wydał polecenie pracownikowi jednego z centralnych urzędów, aby został dłużej w pracy. Argumentował, że wynika to z przedłużającego się posiedzenia zespołu. Pracownik musiał w tym czasie odebrać czteroletnie dziecko z przedszkola. Czy w takiej sytuacji może odmówić przełożonemu wykonania polecenia?

Czy można się nie zgodzić z przełożonym

Legislator, przygotowując dla ministra projekt decyzji, uznał, że nie można zawrzeć w nim jednego z proponowanych wcześniej przepisów, bo w takiej sytuacji cały dokument będzie niezgodny z konstytucją. Poinformował o tym bezpośredniego przełożonego. Ten jednak nalegał, aby przepis znalazł się w decyzji. Czy pracownik ma prawo do odrębnego zdania?

Czy urzędnika służby cywilnej można przenieść

Dyrektor generalny urzędu wezwał pracownika i poinformował go, że znalazł mu pracę w innej jednostce. Argumentował, że podwładny nie może się porozumieć z pozostałymi osobami i bezpośrednim przełożonym, więc dobrze by było, aby zmienił urząd. Dodatkowo odmawia wykonania niektórych poleceń. Pracownik nie zgodził się na przeniesienie. Czy pracodawca może swobodnie decydować o przeniesieniu podwładnego do innego urzędu?

Czy można nie wykonać polecenia niezwiązanego z pracą

Kierownik powiadomił urzędnika, że za tydzień w ich departamencie odbędzie się konferencja uzgodnieniowa. W związku z tym polecił mu przygotować salę, zadbać o poczęstunek, a także niezbędne materiały. Urzędnik odmówił wykonania polecenia. Czy ma do tego prawo?

Czy urzędnik musi realizować wszystkie polecenia

Pracownik został zatrudniony w służbie cywilnej na podstawie umowy o pracę jako młodszy inspektor. Następnie po kilku miesiącach otrzymał ustne polecenie od naczelnika urzędu, aby przeprowadził dodatkową kontrolę podatkową w firmie. Ten odmówił wykonania polecenia. Czy kierownik może zmuszać pracownika do wykonania polecenia?

Czy bez uprawnień można wykonywać zlecone zadania

Dyrektor z urzędnikiem udał się autem służbowym na konferencję organizowaną przez inny urząd. Po jej zakończeniu polecił podwładnemu, aby prowadził samochód, bo on źle się czuje. Urzędnik odmówił wykonania polecenia, bo nie miał przy sobie prawa jazdy. Dyrektor poinformował go, że w razie kontroli drogowej zapłaci za niego mandat za brak dokumentów. Czy urzędnik powinien przystać na tę propozycję?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: W jakiej sytuacji urzędnik może odmówić wykonania polecenia
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania