Resort obrony narodowej podkreśla, że ćwiczenia poligonowe odbywają się nie tylko w ośrodkach szkolenia poligonowego, lecz także w innych obiektach wojskowych. Obecnie nie było do końca jasne, czy za budowanie mostu pontonowego na rzece poza granicami jednostki należy się dieta.

– Nowelizacja jasno wskazuje, że przysługuje ona także podczas uczestnictwa w różnego rodzaju akcjach wojskowych na terenie innych obiektów – wyjaśnia gen. dyw. dr hab. Bogusław Pacek, doradca ministra obrony i rektor Akademii Obrony Narodowej.

Diety są wypłacane żołnierzom za czas podróży służbowej. Jeśli będzie odbywała się ona w celu wykonania zadania związanego z uczestnictwem w ćwiczeniach lub szkoleniu na terenie poligonu i innych obiektach, wyniesie 100 proc. stawki. A to oznacza, że za pełną dobę wykonanych ćwiczeń żołnierz otrzyma dodatkowo 23 zł. Z kolei dieta wyniesie 25 proc. stawki, gdy nastąpi czasowa zmiana postoju jednostki wojskowej lub wydzielonego pododdziału.

Etap legislacyjny

Projekt