Zawodowi wojskowi, którzy odbywają ćwiczenia i szkolenia poza poligonem, częściej dostaną diety. Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra obrony narodowej z 16 grudnia 2009 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe (Dz.U. nr 221, poz. 1744 z późn. zm.). Trafił już do konsultacji.
Resort obrony narodowej podkreśla, że ćwiczenia poligonowe odbywają się nie tylko w ośrodkach szkolenia poligonowego, lecz także w innych obiektach wojskowych. Obecnie nie było do końca jasne, czy za budowanie mostu pontonowego na rzece poza granicami jednostki należy się dieta.
– Nowelizacja jasno wskazuje, że przysługuje ona także podczas uczestnictwa w różnego rodzaju akcjach wojskowych na terenie innych obiektów – wyjaśnia gen. dyw. dr hab. Bogusław Pacek, doradca ministra obrony i rektor Akademii Obrony Narodowej.