Niestety, nie mamy dobrych wiadomości dla pani Katarzyny: prawdopodobnie pracodawca wypłacił jej wynagrodzenie zgodne z prawem.

Rzeczywiście, najniższe wynagrodzenie w Polsce w 2012 r. wynosi 1500 zł. Ta kwota dotyczy całego wynagrodzenia, czyli pensji wraz z ewentualną premią, dodatkami czy innymi składnikami do wypłaty. Oznacza to, że pensja podstawowa może być niższa, ale zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracownik musi otrzymywać brutto miesięcznie przynajmniej wspomnianą kwotę, a zatrudniony na pół etatu – przynajmniej jej połowę. Od tej zasady jest jednak wyjątek: prawo zezwala, by osoba zatrudniona po raz pierwszy w pierwszym roku pracy otrzymywała tylko 80 proc. najniższego wynagrodzenia, czyli w 2012 r. – 1200 zł brutto. I na taką kwotę pani Katarzyna podpisała umowę. Pracodawca jednak potrącił z jej pensji składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy. Kwota niespełna 950 zł, jaką pani Katarzyna znalazła na koncie, jest więc wynagrodzeniem netto. Pocieszające jest to, że od nowego roku najniższe wynagrodzenie wyniesie 1600 zł.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 1026). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r. (Dz.U. z 2011 r. nr 192, poz. 1141).

W Polsce minimalna płaca ustalana jest corocznie na podstawie ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2002 r. nr 200, poz. 1679 ze zm.). Jej wysokość ogłasza prezes Rady Ministrów do 15 września każdego roku.