We wrześniu liczba zarejestrowanych młodych bezrobotnych w wieku do 25 lat zwiększyła się o blisko 19 tys. – wynika z najnowszych danych GUS. Jeśli uwzględni się to, że część z nich pracuje w szarej strefie, to i tak stopa bezrobocia jest wśród młodych gigantyczna. Jak szacuje Eurostat, już w sierpniu wyniosła 25,9 proc. Brak pracy odbija się na zarobkach i ścieżce kariery – wynika z analizy wynagrodzeń 170 tys. osób w wieku do 35 lat, przeprowadzonej przez ekspertów NBP.
W porównaniu do pracujących w tej samej grupie wiekowej młodzi bezrobotni, gdy już znajdą zajęcie, otrzymują płace o około 27 proc. niższe od osób, które nie były poza rynkiem pracy.
– To dlatego, że osoby bez pracy przyjmują często stanowiska niezgodne z ich wykształceniem. Godzą się na niskie wynagrodzenia, bo chcą się wyrwać z zaklętego kręgu ludzi bez zajęcia – ocenia Karolina Sędzimir, ekonomista PKO PB.