W tym roku armię opuści 3 tys. żołnierzy mniej niż rok wcześniej. Rezygnacje ze służby wśród podoficerów są niepokojące, bo w niekontrolowany sposób wojsko traci specjalistów - mówi Czesław Mroczek, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.
Rząd ma zdecydować o kolejnych zachętach dla ochotników do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych. Wątpliwości ma resort finansów. Nie chce zgodzić się, aby pieniądze, jakie żołnierze NSR mają otrzymywać comiesięcznie za gotowość, były nieopodatkowane. Dlaczego?
Ponieważ wynagrodzenia i inne podobne świadczenia są opodatkowane.