Aż 64 proc. Polaków wybrałoby jako miejsce emigracji zarobkowej Niemcy, 60 proc. Wielką Brytanię, a 28 proc. – Norwegię. Takie wnioski płyną z raportu przygotowanego przez firmę Markteffect badającą preferencje emigracji zarobkowej wśród mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej.
Atutem Niemiec, według badanych, jest stosunkowo niewielka odległość od miejsca zamieszkania, dobry system socjalny, a także świadomość stabilności podejmowanej pracy. Wielka Brytania ceniona jest za wysokie dodatki rodzinne i wysokie wynagrodzenia. Poza tym większość Polaków nie czuje się tam obco, bo ma tam znajomych lub rodzinę.
Za to w Norwegii czujemy się mile widziani i niewykorzystywani. Doceniamy też tamtejsze wysokie zarobki, bogatą opiekę socjalną i przyjazne dla zatrudnionych prawo pracy. Czwarte miejsce pod względem atrakcyjności emigracyjnej zajęła Holandia, do której chciałoby pojechać do pracy 29 proc. badanych osób. To mniej niż np. dwa lata temu, ale na pogorszenie wizerunku tego kraju wpływ miała kampania konserwatywnej partii PVV, która nawoływała do ograniczenia napływu zagranicznych emigrantów.