Obecnie urlop wychowawczy może być wykorzystany w czterech odrębnych kawałkach. Taka zmiana stanu prawnego, zdaniem resortu pracy, umożliwi pracownikom wykorzystywanie części urlopu, która jest przypisana do konkretnego rodzica (np. ojca), jako odrębnej puli.

Nowe przepisy wprowadzają również zasadę, że część urlopu wychowawczego obejmującego nieprzenoszalną jego część nie może być krótsza niż miesiąc.

Resort pracy przedstawił również projekt nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego. Zgodnie z nim matka lub ojciec wraz w wnioskiem o urlop będą musieli dołączyć pracodawcy kilka oświadczeń drugiego rodzica, np. o okresie, w którym zamierza on korzystać z urlopu wychowawczego, jeżeli opiekunowie chcą z wolnego korzystać jednocześnie.

Pracownik uprawniony do wolnego na opiekę nad dzieckiem w przypadku zmiany pracy będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia o wcześniejszym korzystaniu (lub nie) ze swojej nieprzenoszalnej części urlopu wychowawczego.

Etap legislacyjny

Projekt w konsultacjach społecznych