Już 23 tys. osób zatrudnionych w przemyśle dostało wypowiedzenia. A t o dopiero półmetek zwolnień. W których branżach szykują się zwolnienia?
Od początku roku, z miesiąca na miesiąc spada zatrudnienie w firmach przemysłowych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. Jeszcze w styczniu było ono tylko o 0,3 proc. mniejsze niż przed rokiem, a w maju skurczyło się już w skali roku o 0,9 proc. W rezultacie liczba osób pracujących w przedsiębiorstwach przemysłowych zmniejszyła się o 23 tys. do 2 mln 469 tys. – wynika z danych GUS.
Wśród 25 branż zatrudnienie spadło w 11. Najbardziej skurczyło się w przemyśle spożywczym, w którym pracę straciło aż 11 tys. osób. I to w sytuacji, gdy produkcja w tej branży szybko rośnie – w maju była o 12,2 proc. większa niż przed rokiem. Co oznacza, że przybywa jej zamówień. Także z zagranicy, bo w pierwszych czterech miesiącach tego roku eksport artykułów rolno-spożywczych skoczył o 9 proc., podczas gdy wzrost całego polskiego eksportu wyniósł w tym czasie 1,5 proc. – Spadek zatrudnienia w tej branży przy rosnącej produkcji można tłumaczyć przede wszystkim wysokimi inwestycjami z poprzednich lat. Zwiększyły one znacznie wydajność pracy, co spowodowało, że spadło zapotrzebowanie na pracowników – ocenia Tadeusz Pokrywka, prezes Krajowej Izby Gospodarczej Przemysł Spożywczy.