Na ostatnim posiedzeniu zespołu prawa pracy Komisji Trójstronnej doszło do zbliżenia stanowisk partnerów społecznych w zakresie sposobu wdrożenia zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego. Wszystko wskazuje, że wymiar urlopu wychowawczego zostanie wydłużony z 36 do 37 miesięcy. Ale aby wybrać go całości, będą musieli z niego korzystać oboje rodzice.

– Komisja Europejska wytknęła nam, że implementacja nie może pogarszać obowiązujących standardów. Jeżeli część urlopu ma być nieprzenoszalna na drugiego rodzica, to niech zostanie ona dodana do dzisiejszego wymiaru urlopu wychowawczego. Takie rozwiązanie nie będzie krzywdziło samotnych matek – podkreśla Andrzej Radzikowski, wiceprzewodniczący OPZZ.

Przypominamy, że jeden z wariantów zaproponowanych przez resort pracy (do którego najbliżej partnerom społecznym) zakłada, że obecny wymiar urlopu wychowawczego mieści w sobie jeden nieprzenoszalny miesiąc dla jednego z rodziców lub opiekunów dziecka. Należałoby zatem dodać do obecnego wymiaru urlopu jeden nieprzenoszalny miesiąc dla drugiego rodzica lub opiekuna dziecka. Łączny wymiar urlopu wychowawczego wynosiłby zatem 37 miesięcy.

Wydłużenie o miesiąc wymiaru urlopu wychowawczego ma być efektem kompromisu zawartego z pracodawcami. OPZZ i Forum Związków Zawodowych zgodziły się poprzeć jedno z rozwiązań zgłaszanych przez pracodawców dotyczących godzenia życia rodzinnego z pracą zawodową.

– FZZ pozytywnie odnosi się do propozycji pracodawców, zgodnie z którą łatwiejsze byłoby wprowadzenie indywidualnego rozkładu czasu pracy dla pracowników wychowujących dzieci w wieku do lat 14 oraz sprawujących osobistą opiekę nad osobami starszymi – deklaruje Tadeusz Chwałka, przewodniczący Forum Związków Zawodowych.

36 miesięcy wynosi maksymalny urlop wychowawczy

Pracodawcy chcą, by partnerzy społeczni uzgodnili w dialogu autonomicznym rozwiązania, które pozwolą na godzenie życia zawodowego z rodzinnym.

– Mam nadzieję, że niebudzące kontrowersji rozwiązania uda się wynegocjować, by szybko mogły być stosowane w firmach – mówi Grażyna Spytek-Bandurska, ekspert PKPP Lewiatan.