Przedsiębiorca ma obowiązek przekazywać zestawienie opłaconych za zatrudnionego składek raz w roku (RMUA). Ubezpieczony może jednak wnioskować o częstsze wydawanie mu takiego dokumentu.

Do 31 grudnia 2011 r. płatnik składek (czyli np. pracodawca) był zobowiązany przekazać ZUS oraz ubezpieczonemu, po upływie każdego miesiąca kalendarzowego, dane zawarte w imiennych raportach miesięcznych dotyczące m.in. pobranych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Polegało to na wydawaniu np. druków ZUS RMUA lub tzw. pasków wynagrodzeń.

Od 1 stycznia 2012 r. informacje zawarte w imiennych raportach miesięcznych przesyłanych do ZUS płatnik składek przekazuje ubezpieczonemu jednorazowo w podziale na poszczególne miesiące.