Zobowiązanie pracownika w umowie szkoleniowej do przepracowania w firmie określonego czasu nie zawsze ma sens, zwłaszcza gdy za niedotrzymanie warunków nic mu nie grozi.
Z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe pracodawca powinien zawrzeć umowę szkoleniową określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. Nie musi tego robić, gdy nie zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu nauki, czyli jak to się powszechnie nazywa: do jej odpracowania. Przepisy nie określają treści takiej umowy. Wskazują tylko, że jej postanowienia nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy kodeksu pracy.

Zwrot kosztów