Powiatowe urzędy pracy (PUP) przyznają dotację na biznes tylko co 10 bezrobotnemu ubiegającemu się o nią. 85 proc. formalnie kontynuuje działalność, ale jedynie 3 proc. realnie funkcjonuje na rynku po trzech latach. Zdecydowana większość firm jest jednoosobowa. W pozostałych jest zatrudniona jedna osoba, rzadko dwie. Średnia kwota dotacji wynosi 16,5 tysiąca złotych.
O dotację częściej występują mężczyźni niż kobiety. Takie między innymi wnioski płyną z raportu za lata 2008 – 2011 przygotowanego przez prywatną firmę na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Jest on pierwszą próbą wszechstronnej oceny przydatności dotacji na biznes dla bezrobotnych. Badaniem objęto 1150 właścicieli małych firm, 880 bezrobotnych ubiegających się o wsparcie finansowe i 243 doradców zawodowych z 341 PUP.

Atrakcyjna dotacja