Rząd ma przygotować specjalne formy pomocy dla firm, które będą przyjmować osoby zbliżające się do wieku emerytalnego.
Propozycja wydłużenia wieku emerytalnego do 67 lat rodzi obawy, że starsi pracownicy będą mieć problemy ze znalezieniem pracy. Pracodawcy jednak twierdzą, że nic takiego nie nastąpi.
– Zrównanie wieku spowoduje, że firmy będą chętniej inwestować w szkolenia wszystkich pracowników. Obecnie firmy nie chcą płacić za szkolenie 55-letnich kobiet, bo okres zwrotu poniesionych przez nich nakładów wynosi tylko pięć lat. Natomiast w przypadku mężczyzn czas ten jest dwukrotnie dłuższy – mówi Jeremi Mordasewicz z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”.

W 2040 roku nastąpi zrównanie wieku emerytalnego mężczyzn i kobiet

Przedsiębiorcy proponują więc, aby starsi pracownicy niemogący już wykonywać swojego zawodu mogli korzystać z różnych sposobów aktywizacji zawodowej.
– Zwolnione z pracy kobiety mogły np. przekwalifikowywać się i zajmować małymi dziećmi. Dzięki takiemu rozwiązaniu gminy, zamiast budować nowe żłobki czy przedszkola, mogłyby środki na ten cel przeznaczyć na ich wynagrodzenie – dodaje Jeremi Mordasewicz.
Z szacunków pracodawców wynika, że dzięki takiemu działaniu zatrudnienie znalazłoby kilkadziesiąt tysięcy kobiet w wieku przedemerytalnym. Zdaniem Joanny Staręga-Piasek, dyrektor Instytutu Rozwoju Służb Społecznych, taka propozycja powinna być jedną z wielu.
– Nie można zmuszać do zajmowania się małymi dziećmi kobiet, które nie są do tego przygotowane – mówi Joanna Staręga-Piasek.
Dodaje, że tworząc taki model opieki nad dziećmi, nie można zapominać o tym, że na całym świecie zwraca się uwagę na kontakty grupowe najmłodszych.
Aby jednak osoby starsze mogły znaleźć pracę, konieczne będą zmiany także w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
– Przygotujemy rozwiązania wspierające dla pracodawców – zapewnia Marek Bucior, wiceminister pracy i polityki społecznej.
Rząd chce uaktywnić program Solidarność pokoleń 50 plus. Mam on pomóc starszym pracownikom w wieku przedemerytalnym w znalezieniu pracy.
– Pracodawcy otrzymają zwroty kosztów na przekwalifikowania pracowników – dodaje Marek Bucior.
Rząd też chce premiować pracodawców, którzy będą zatrudniać najstarszych pracowników. Specjalnie dla nich powstawnie specjalny fundusz, z którego firmy jednorazowo otrzymają od 100 do 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia za każdą przeszkoloną osobę.