Propozycja wydłużenia wieku emerytalnego do 67 lat rodzi obawy, że starsi pracownicy będą mieć problemy ze znalezieniem pracy. Pracodawcy jednak twierdzą, że nic takiego nie nastąpi.

– Zrównanie wieku spowoduje, że firmy będą chętniej inwestować w szkolenia wszystkich pracowników. Obecnie firmy nie chcą płacić za szkolenie 55-letnich kobiet, bo okres zwrotu poniesionych przez nich nakładów wynosi tylko pięć lat. Natomiast w przypadku mężczyzn czas ten jest dwukrotnie dłuższy – mówi Jeremi Mordasewicz z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”.

W 2040 roku nastąpi zrównanie wieku emerytalnego mężczyzn i kobiet

Przedsiębiorcy proponują więc, aby starsi pracownicy niemogący już wykonywać swojego zawodu mogli korzystać z różnych sposobów aktywizacji zawodowej.

– Zwolnione z pracy kobiety mogły np. przekwalifikowywać się i zajmować małymi dziećmi. Dzięki takiemu rozwiązaniu gminy, zamiast budować nowe żłobki czy przedszkola, mogłyby środki na ten cel przeznaczyć na ich wynagrodzenie – dodaje Jeremi Mordasewicz.

Z szacunków pracodawców wynika, że dzięki takiemu działaniu zatrudnienie znalazłoby kilkadziesiąt tysięcy kobiet w wieku przedemerytalnym. Zdaniem Joanny Staręga-Piasek, dyrektor Instytutu Rozwoju Służb Społecznych, taka propozycja powinna być jedną z wielu.

– Nie można zmuszać do zajmowania się małymi dziećmi kobiet, które nie są do tego przygotowane – mówi Joanna Staręga-Piasek.

Dodaje, że tworząc taki model opieki nad dziećmi, nie można zapominać o tym, że na całym świecie zwraca się uwagę na kontakty grupowe najmłodszych.

Aby jednak osoby starsze mogły znaleźć pracę, konieczne będą zmiany także w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

– Przygotujemy rozwiązania wspierające dla pracodawców – zapewnia Marek Bucior, wiceminister pracy i polityki społecznej.

Rząd chce uaktywnić program Solidarność pokoleń 50 plus. Mam on pomóc starszym pracownikom w wieku przedemerytalnym w znalezieniu pracy.

– Pracodawcy otrzymają zwroty kosztów na przekwalifikowania pracowników – dodaje Marek Bucior.

Rząd też chce premiować pracodawców, którzy będą zatrudniać najstarszych pracowników. Specjalnie dla nich powstawnie specjalny fundusz, z którego firmy jednorazowo otrzymają od 100 do 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia za każdą przeszkoloną osobę.